#AMOFIA菲菲 】網店積分優惠購物攻略!⭐
去@uat.amofia.com.hk買嘢好着數架!
🤩 每次購物都有「 2 % 」回贈,
除此之外我地仲有好多儲分計劃架!
睇落仲多過信用咭回贈優惠😂
依家就等FIA同FIA媽媽介紹一下有咩網店積分優惠購物全攻略喇!
.
📒 會 員 秘 笈 Q & A 〗
.
👩🏻 : 新會員首次購物有無優惠架?
👧🏻 : 登記 Amofia 新會員就即時會有「 1500分 」=「 $30 」仲可以即時用添!
.
👩🏻 : 咁係點儲分同點用?
👧🏻 : 每購物「 $1 」=「 1分 」,而「 50分 」 =「 $1 」即係有「 2 % 」回贈俾你下次當Cash Dollar 用。 (例子:FIFI姐買咗$1000產品就可以得到1000分,而1000分就會有$20 ,當下次購物時就可以使用$20 Cash Dollar )
.
👩🏻 : 點先可以全年95折?
👧🏻 : 只要購物累積滿「 $2000 」(不用一單過) 完成訂單後,下次購物便享"白金級會員"享用全年95折優惠
.
👩🏻 : 點先可以全年88折?
👧🏻 : 只要購物累積滿「 $6000 」 (不用一單過) 完成訂單後,下次購物便享"鑽石級會員"享用全年88折優惠
.
👩🏻 : 有無"推薦獎賞計劃" ?
👧🏻 : 有啊!每當購物後會經SMS收到推薦朋友優惠代碼。你亦可於我的賬戶裡按 “推薦朋友”以獲取推薦朋友優惠代碼。(優惠代碼 =$20 折扣)
> 1. 只要分享折扣優惠碼俾好友
> 2. 叫好友首次購物時輸入此優惠碼
> 3. 提好友於一星期內使用
當你朋友的訂單完成後 (訂單完成=訂單已付款及發出貨品),你即會收到你朋友訂單交易額的10%作為回贈獎賞,下次購物時即可使用這些獎賞回贈。
推薦越多新朋友!獎賞越多!
(* 留意推薦獎賞計劃只適用於推薦新用戶。)
👩🏻 : "產品評價獎賞計劃"係啲乜?
👧🏻 : 只要成功購物後,你可以到你購買嘅產品上留言評價一次,每次留言都可以賺取「 500分 」架!即係有「 $10 」!
.
👩🏻 : 有無生日獎賞啊?
👧🏻 : 當然有喇!登記做會員後,並曾經係Amofia成功購物過( * 記得記得要係自己會員資料嗰度輸入返自己“生日日期”啊 )。咁當你係生日當日就會經SMS收到我地嘅「 $100 」優惠代碼架啦!優惠代碼有效日期為30天。
回到頂端